ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ - ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ?

Eric Sanders 12-10-2023
Eric Sanders

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ, ਮਹਾਨ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।


ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਟ & ਅਰਥ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ - ਆਮ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸੁਪਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  • ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ
  • ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਲਾਸਾਂ - ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ & ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ!

ਮੈਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ।

ਕਲਾਸ ਖੁੰਝ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੀ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।<3

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣੀਆਂ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੋਰਲ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ!

ਗੁੰਮ ਕਲਾਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ।

ਕਲਾਸ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਕਲਾਸ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ThePleasantDream

Dreams ofਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੋ . ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ

Eric Sanders

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਮੋਹਕ ਬਲੌਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ।ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।