ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಸವಾರಿ!

Eric Sanders 12-10-2023
Eric Sanders

ಪರಿವಿಡಿ

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು ನೀವು ನಂಬಲು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ವಿನೋದಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕನಸು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಬಹುದೇ? ಬಹುಶಃ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ !!!

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಜಾರುವ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಬೀಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು - ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು

ನೀವು ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಸಾರಾಂಶ

ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಕಾದ-ಹೃದಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿವೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಅನಾನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು: ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
  • ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ಸ್ವಭಾವ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಕ್ಷಣಿಕ ಮೋಜು

ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

  • ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು/ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಅಥವಾ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕನಸಿನ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕನಸಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್

ಕನಸಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನೀರು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೋಲರ್‌ಕೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಕಷ್ಟಗಳು

ಇದನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಮುಂಬರುವ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಹೆಡತೆ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕನಸು ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ .

  • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದಮಯ ಅವಧಿ

ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ - ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ.

  • ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಕನಸುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಬಯಕೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

  • ಯಶಸ್ಸು

ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.


ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳು & ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ, ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೈತ್ಯ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೈತ್ಯ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರಣಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸನ್ನಿವೇಶವು ಹೃದಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಎತ್ತರದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ aಕನಸು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಜಾರು ಸ್ಲೈಡ್

ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅನನುಭವಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಕೊಳಕು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುರಿದ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್

ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸನ್ನಿವೇಶವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸವಾರಿ

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದುಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರಾತಂಕದ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.

ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತುವುದು

ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಭಯಪಡುವುದು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಆದಾಗ್ಯೂ. , ಅದು ನಿಮಗೆ ತರುವ ಆನಂದವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ, ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ, ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಹೋಗುವುದು ಒಣ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಳಗೆ

ಸನ್ನಿವೇಶವು ಅಪಾರ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ.

ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಅಂತಹ ಕನಸಿನ ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಬೀಳುವಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಜನರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.

ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು - ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ & ಯಶಸ್ಸು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಕಥಾವಸ್ತುವು ನೀವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶದಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸನ್ನಿವೇಶವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ತೆಪ್ಪ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ನೀವು ಕೆಲವು ಅಜಾಗರೂಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದು

ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - ಇದು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ತಿರುಗಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್

ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಕನಸಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ

ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ - ಅದು ತಕ್ಷಣದ ಕುಟುಂಬ, ದೂರದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು.


ತೀರ್ಮಾನ

ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯ-ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Eric Sanders

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ, ಅವರು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಜೆರೆಮಿಯ ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ.ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜೆರೆಮಿಯ ಅಪರಿಮಿತ ಕುತೂಹಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕನಸುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅವರು ಸ್ವಯಂ-ಶೋಧನೆಯ ಆಳವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕನಸುಗಳು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಜೆರೆಮಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರು.ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಸ್ಮಯ-ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಓದುಗರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ, ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ.ಜೆರೆಮಿಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬೆರೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಆಳವಾದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕನಸುಗಳ ಗುಪ್ತ ಆಳವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಅವರ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗೂಢ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಆಳವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೇಖಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕನಸುಗಳ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಜೆರೆಮಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದುಕಲು ಇತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.